Kvietimas teikti paraiškas

Kviečiame teikti paraiškas vietos plėtros strategijos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra” veiklos sričiai „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“

KVIETIMO DOKUMENTACIJA