Kvietimas Nr. 26

PASIBAIGĘS

Švenčionių rajono vietos veiklos grupė „Švenčionių partnerystė“ kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal vietos plėtros strategijos „Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos“ (toliau – VPS) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra” veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2.- 6.2

Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 26

26 Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas dokumentacija:

Kvietimo Nr. 26 Finansavimo sąlygų aprašas

Priedai:

1priedas VP paraiskos forma

2 priedas Verslo plano forma

3 priedas SVV statuso deklaracija

4 priedas Vienos įmonės deklaracija

5 priedas Įmones vadovo sutikimas

6 priedas Pareiškėjo akcininko sutikimas

7 priedas Pareiškėjo sutuoktinio sutikimas