Įvyko VVG valdybos posėdis

2024-01-10 įvyko Švenčionių vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ valdybos posėdis. Valdyba pritarė Kvietimo Nr. 30 priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“, veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (LEADER-19.2-6.2) paramos lėšų sumos didinimui ir pratęsimui iki 2024 m. sausio mėn. 31 d.