Kvietimas Nr. 16

Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 16

Švenčionių rajono vietos veiklos grupė „Švenčionių partnerystė“ kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos (toliau – VPS) priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse” veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (reglamentuoja KPP)“ Nr. LEADER-19.2-7.2

16 kvietimo teikti vietos projektų paraiškas dokumentacija:

Kvietimo Nr. 16 Finansavimo sąlygų aprašas

Priedai:

  1. Vietos projekto paraiškos forma;
  2. Jungtinės veiklos sutarties forma
  3. Savanoriško darbo laiko apskaitos lentelės forma
  4. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos forma
  5. Vienos įmones deklaracija