VVG įgyvendinti projektai

VIETOS PLĖTROS 2009-2014 METŲ STRATEGIJA

VIETOS PLĖTROS 2009-2014 M. STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO DALYVIŲ GEBĖJIMŲ UGDYMAS IR AKTYVUMO SKATINIMAS“

TARPTAUTINIS PROJKETAS „SENIEJI AMATAI ŠIANDIEN (SAŠ)“

TARPREGIONINIS PROJEKTAS „AUKŠTAITIJOS DVIRAČIŲ ŽIEDAS“

ŠVENČIONIŲ RAJONO VIETOS PLĖTROS 2015-2020 METŲ STRATEGIJOS PARENGIMAS