Vietos veiklos grupių tinklo visuotinis susirinkimas

2018 m. balandžio 5 d. Raudondvaryje, Kauno r., įvyko Vietos veiklos grupių tinklo ataskaitinis rinkiminis susirinkimas, iš VVG „Švenčionių partnerystė“ jame dalyvavo VVG pirmininkė Birutė Borovikienė ir VPS administravimo vadovė Violeta Guobytė. Patvirtinta VVG tinklo parėjusių metų veiklos ataskaita ir  finansinė atskaitomybė. Aptarti svarbūs strateginiai VVGT veiklos koordinavimo principai, vietos plėtros strategijų administravimo ypatumai, pažangos vertinimas ir ateities perspektyvos. Išrinktas VVG tinklo pirmininkas – Povilas Saulevičius, Varėnos krašto vietos veiklos grupės pirmininkas. Išrinkta nauja valdyba – po vieną atstovą iš kiekvienos apskrities, nuo Vilniaus apskrities – Lina Bernatavičienė, Elektrėnų vietos veiklos grupės pirmininkė.