Vietos veiklos grupėms pristatyta vietos projektų vertinimo tvarka

2018 m. lapkričio 22 d. Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ administravimo vadovė Violeta Guobytė ir administratorė Sigita Zambžickienė dalyvavo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos organizuotoje konferencijoje „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo aktualijos“. Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Kaimo vystymo programų skyriaus vedėja Virginija Liukpetrytė bei kiti šio skyriaus darbuotojai, supažindino VVG atstovus su NMA jau atliktais darbais, kai buvo gautos VVG paraiškos, pristatė, kokius darbus turės atlikti VVG, kai paraiškos joms bus perduotos. Klausytojams buvo pristatyti pagrindiniai paraiškų vertinimo kriterijai, aptarti vertinant dažniausiai kylantys klausimai. Susitikimo metu buvo pasidalinta vertinga darbo patirtimi, VVG atstovai turėjo galimybę pasidalinti savo įžvalgomis, buvo keičiamasi nuomonėmis ir aktyviai diskutuojama.