Seminaras „Pokyčiai įgyvendinant vietos plėtros strategijas. Vietos projektų atrankos kriterijų analizė“

2018 m. gegužės 3 d. Vilniuje vyko Žemės ūkio ministerijos darbuotojų susitikimas su Vilniaus regiono vietos veiklos grupių, Nacionalinės mokėjimo agentūros darbuotojais. Seminare dalyvavo Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ viešųjų ryšių specialistė Birutė Borovikienė, finansininkė Vida Rutkovskienė ir administratorė Sigita Zambžickienė. Pristatyta Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių pakeitimai. Matydama, kaip vangiai surenkamos  vietos projektų paraiškos, kiek užtrunka jų vertinimo procedūros ir kiek mažai paramos lėšų išmokėta, Ministerija imasi priemonių lengvinti projektų rengimo ir paraiškų teikimo tvarkas.