Susitikimas su Nacionalinės mokėjimo agentūros atstovais

2018 m. rugsėjo 27 d. Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ administravimo vadovė Violeta Guobytė ir administratorė Sigita Zambžickienė dalyvavo susitikime su Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Kaimo vystymo programų skyriaus vedėja Virginija Liukpetrytė bei kitais šio skyriaus darbuotojais. Susitikimo tikslas buvo aptarti vietos projektų pirkimų vykdymo tvarką. Susitikimo metu buvo išskirtos problemos susijusios su atrankos kriterijais bei specialiaisiais tinkamumo kriterijais numatytais vietos plėtros strategijose.