VAIKŲ ŠVENČIŲ IR PRAMOGŲ ERDVĖS SARIŲ KAIME ĮKŪRIMAS (Julija Gailiušienė)

VAIKŲ ŠVENČIŲ IR PRAMOGŲ ERDVĖS SARIŲ KAIME ĮKŪRIMAS

Projekto Nr. ŠVEN-LEADER-6A-D-8-1-2019

Projekto vykdytojas Julija Gailiušienė
VPS prioritetas „Vietos gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas, skatinant ekonominę plėtrą, verslo ir darbo vietų kūrimą“
VPS priemonė / veiklos sritis „Ūkio ir verslo plėtra“ (LEADER-19.2-6),

veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (LEADER-19.2-6.2)

Vietos projekto įgyvendinimo laikotarpis Nuo 2019 m. lapkričio 16 d. iki 2020 m. rugsėjo 1 d.
Bendra vietos projekto vertė, Eur 39 633,77 Eur su PVM
Paramos suma, Eur 22 928,00 Eur be PVM iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų
Paramos lyginamoji dalis, proc. 70 proc.
Projekto įgyvendinimo vieta Paupio g. 22, Sarių kaimas, Sarių seniūnija, Švenčionių r. sav.

Vietos projekto tikslas – įkurti pirmąją Švenčionių rajone stacionarią vaikų švenčių ir pramogų, laisvalaikio praleidimo erdvę, kurioje vaikai kartu su savo tėvais arba be jų galėtų leisti laisvalaikį ir švęsti šventes.

Vietos projekto uždaviniai:

  1. Įsigyti patalpas ir įrangą vaikų švenčių, pramogų ir laisvalaikio praleidimo erdvės įkūrimui.
  2. Pradėti ir išplėtoti naują Švenčionių rajone verslo sritį – vaikų švenčių ir pramogų, laisvalaikio organizavimo paslaugas.
  3. Sukurti ir išlaikyti mažiausiai 1 naują darbo vietą.

Pasiektas rezultatas: projekto įgyvendinimo metu įsigyta visa reikalinga įranga vaikų švenčių, pramogų laisvalaikio praleidimo erdvei sukurti (konteinerinės patalpos, vidaus žaidimų įranga, baldai, tvoros elementai). Įsigytas modulinis pastatas iš 4 buitinių konteinerių sumontuotas ant betoninio pagrindo, žemės sklype, esančiame Gėlių g. 30, Sarių k., Sarių sen., Švenčionių r. sav.

Teikiamos vaikų švenčių, pramogų ir laisvalaikio organizavimo paslaugos: maksimalus vaiko ar šeimos šventės planavimas, organizavimas ir paruošimas, pagal vaiko ir tėvų poreikius, įskaitant salės šventei dekoravimą, teminės šventės įgyvendinimą.

Projekto įgyvendinimo metu sukurta viena darbo vieta, tiesiogiai susijusi su vykdoma veikla, t.y. pareiškėja savo veiklą vykdo pagal individualios veiklos pažymą.