SVIRKŲ BENDRUOMENĖS NAMŲ STATYBA SVIRKŲ KAIME (Švenčionių rajono savivaldybės administracija)

„SVIRKŲ BENDRUOMENĖS NAMŲ STATYBA SVIRKŲ KAIME

Projekto Nr. ŠVEN-LEADER-6B-I-16-1-2020

Projekto vykdytojas Švenčionių rajono savivaldybės administracija
Projekto partneris Svirkų kaimo bendruomenė „Svirkų centras“
VPS prioritetas  „Socialinės ir ekonominės veiklos plėtra, skatinant bendruomeniškumą, mažinant socialinę atskirtį“
VPS priemonė / veiklos sritis „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ (LEADER-19.2-7) / „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (reglamentuoja KPP)“ (LEADER-19.2-7.2)
Vietos projekto įgyvendinimo laikotarpis Nuo 2021 m. sausio 18 d. iki 2022 m. gegužės 20d.
Bendra vietos projekto vertė, Eur 208 029,43 Eur su PVM
Paramos suma, Eur 72 974,95 Eur su PVM iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų
Paramos lyginamoji dalis, proc. 35,07915 proc.
Projekto įgyvendinimo vieta Svirkų g. 6, Svirkų k., Svirkų sen., Švenčionių r. sav.

Projekto tikslas – padidinti Svirkų kaimo gyvenamosios aplinkos patrauklumą, sudarant palankias sąlygas Svirkų kaimo ir aplinkinių kaimų gyventojų kultūringam laisvalaikio praleidimui, kaimo žmonių bendruomeniškumo aktyvinimui, švietėjiškos veiklos kaime plėtotei bei skatinti vietovės ekonominę plėtrą, socialinę įtrauktį ir skurdo mažinimą.

Projekto uždaviniai:

  1. pastatyti Svirkų bendruomenei kultūros paskirties (bendruomenės namus), kompaktiško tūrio, vieno aukšto 117,96 m² lakoniškos išraiškos pastatą, sukuriant viešojo naudojimo zoną, skatinančią laisvalaikio, poilsio, kultūrinio bei švietėjiško gyvenimo praleidimą;
  2. įrengti vandentiekį, nuotekas, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo ir kt. sistemas;
  3. sutvarkyti sklypą (įrengti automobilių stovėjimo aikštelę, atstatyti apželdintus plotus, įrengti privažiavimą ir pan.)

Pasiektas rezultatas: projekto įgyvendinimo metu pastatyti bendruomenės namai. Pastate įrengtos  trys pagrindinės funkcinės zonos: salė, skirta šventėms, repeticijoms, švietėjiškai veiklai vykdyti, organizuoti gyventojų laisvalaikį ir užimtumą; virtuvėlė / susirinkimų patalpa skirta susirinkimų organizavimui ir kavos pertaukėlei; kabinetas, kuriame sukurta viena erdvė atlikti svarbius organizacinius ar kitus darbinius reikalus bei 4 techninės patalpos: koridorius, moterų sanitarinis mazgas (pritaikytas ŽN); vyrų sanitarinis mazgas (pritaikytas ŽN); valymo patalpa. Prie pagrindinio įėjimo įrengti laiptai, pandusas. Atlikti sklypo sutvarkymo darbai, vandentiekio ir nuotekų šalinimo darbai; šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo darbai, elektrotechnikos darbai ir elektroninių ryšių apsauginės signalizacijos, gaisro aptikimo įrengimo darbai.

Projektas įvykdytas 0,3824 ha žemės sklype (sklypo unikalus Nr.:4400-3964-4810).

Įkurtų bendruomenės namų jaukiose patalpose, kaimo gyventojai turi galimybę aktyviai veikti tenkinant bendruomenės visuomeninius, kultūrinius poreikius, sprendžiant užimtumo ir turiningo laisvalaikio klausimus, skatinant kaimo jaunimo užimtumą.