„PRAMOGŲ STOVYKLAVIETĖS „RIPOSO“ KŪRIMAS“ (Artūras Petkevičius)

PRAMOGŲ STOVYKLAVIETĖS „RIPOSO“ KŪRIMAS

Projekto Nr. ŠVEN-LEADER-6A-D-11-5-2020

Projekto vykdytojas Artūras Petkevičius
VPS prioritetas „Vietos gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas, skatinant ekonominę plėtrą, verslo ir darbo vietų kūrimą“
VPS priemonė /veiklos sritis „Ūkio ir verslo plėtra“/ „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (LEADER-19.2-6.2)
Vietos projekto įgyvendinimo laikotarpis Nuo 2021 m. kovo 26 d. iki 2022 m. kovo 31 d.
Bendra vietos projekto vertė, Eur 84 000,00 Eur su PVM
Paramos suma, Eur 48 741 Eur be PVM iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų
Paramos lyginamoji dalis, proc. 70 proc.
Projekto įgyvendinimo vieta Mielagėnų Kelio k. 1A, Švenčionių sen., Švenčionių r. sav.

 

Projekto tikslas – atsižvelgiant į galimybes ir rinką, sukurti stovyklaviečių, pirties veiklos, kitų pramogų ir poilsio sektoriaus paslaugų teikimui palankią aplinką, investuojant į materialinės bazės sukūrimą, efektyviai teikti paslaugas gyventojams, svečiams.

Projekto uždaviniai:

  1. įkurti verslą (pagal individualios veiklos pažymą), taip prisidedant prie naujų verslų kūrimo kaime;
  2. įregistravus veiklą užtikrinti ir per visą kontrolės laikotarpį išlaikyti vieną darbo vietą (pasiekti numatyto dydžio grynąjį pelną);
  3. įsigyti visas investicijas, kurios būtinos verslui pradėti (pagalbinio pastato – pavėsinės įrengimas; pastato su pirtimi ir kitomis patalpomis įrengimas, teritorijos sutvarkymas).

Pasiektas rezultatas: sukurta poilsinių transporto priemonių, priekabų stovyklavietė skirta  lankytojams organizuoti įvairų poilsį ir pramogas. Numatyta veikla vykdoma rekreacinės paskirties žemės sklype (unikalus Nr. 4400-0734-4365, plotas 1,2115 ha). Projekto įgyvendinimo metu buvo sutvarkyta sklypo infrastruktūra – gręžinys, nuotekų valykla, vandentiekio ir nuotekų tinklai, ir įrengta automobilių stovėjimo aikštelė, pėsčiųjų takai, krepšinio pusaikštė. Pastatytas pagalbinis pastatas – pavėsinė ir pagalbinis pastatas – pavėsinė su pirties ir poilsio patalpomis bei priblokuojama pavėsine. Pareiškėjas savo nuosavomis lėšomis yra atlikęs šiuos sklypo sutvarkymo darbus: įrengta turistinių palapinių pastatymo aikštelė, iškasta kūdra, atliktas neužstatytos teritorijos planiravimas ir užsėta žole. Įkurtoje stovyklavietėje poilsiautojams teikiamos ne tik kempingo paslaugos, bet ir įvairios pramogos: pirties paslaugos (pirties iškūrenimas, pirtininko paslaugos, įvairūs kūno šveitimai, medaus ir aromatinių aliejų procedūros, kūno vanojimo procedūros), kubilo paslaugos, žvejybos rungtynių organizavimo paslaugos, yra sudaryti dviračių maršrutai lankytinoms vietoms apžiūrėti.

Kadangi veikla vykdoma pagal individualios veiklos pažymą – sukurtas vienas etatas, pareiškėjo grynųjų pajamų dydis iš veiklos per ataskaitinius metus ne mažesnis kaip 12 minimalių mėnesinių algų, nustatytų LR Vyriausybės nutarimu.