POILSIO IR APGYVENDINIMO PASLAUGŲ KŪRIMAS (Ramūnas Valatka)

POILSIO IR APGYVENDINIMO PASLAUGŲ KŪRIMAS

Projekto Nr. ŠVEN-LEADER-6A-D-3-3

Projekto vykdytojas Ramūnas Valatka
VPS prioritetas VPS prioritetas „Vietos gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas, skatinant ekonominę plėtrą, verslo ir darbo vietų kūrimą“
VPS priemonė / veiklos sritis „Ūkio ir verslo plėtra“ (LEADER-19.2-6) / „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (LEADER-19.2-6.2)
Vietos projekto įgyvendinimo laikotarpis Nuo 2018 m. rugsėjo 27 d. iki 2020 m. liepos 1 d.
Bendra vietos projekto vertė, Eur 86 008,57 Eur su PVM
Paramos suma, Eur 50 000,00 Eur be PVM iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų
Paramos lyginamoji dalis, proc. 70 proc.
Projekto įgyvendinimo vieta Čepukėnų kaimas, Švenčionių seniūnija, Švenčionių r. sav.

Projekto tikslas – trumpalaikio apgyvendinimo paslaugų teikimas aktyvaus poilsio mėgėjams, kuriant darbo vietas gyventojams, tuo pačiu mažinant skurdo riziką VVG teritorijoje.

Projekto uždaviniai:

  1. kapitališkai suremontuoti 2 gyvenamuosius namus ir įrengti gyvenamąsias patalpas, kurios atitiks teisės aktais reglamentuotus sanitarinius reikalavimus;
  2. sukurti vieną darbo vietą – patalpų administratoriui (pilnas etatas).

Pasiektas rezultatas: projektas įgyvendintas dviem etapais:

 – pirmame etape įrengtas gręžinys, kuris aprūpina gyvenamąsias patalpas vandeniu. Įrengtos vandens tiekimo sistemos su hidroforu, buitinių nuotekų valymo sistema. Atliktas pirmojo gyvenamojo namo kapitalinis remontas (sutvarkyti namo pamatai, pakeista aplinkai kenksminga stogo danga (šiferis) į ekologišką dangą. Keičiant stogo dangą, buvo sutvirtintos jo konstrukcijos ir suremontuotas kaminas. Atliktas vidaus kapitalinis remontas: pakeistos lubos, langai, durys, pakeistos grindys, įrengti vietiniai patogumai, vandentiekis, įrengta ekologiška šildymo sistema oras-vanduo).

– antrame etape atliktas antrojo gyvenamojo namo kapitalinis remontas (sutvarkyti namo pamatai, pakeista aplinkai kenksminga stogo danga (šiferis) į ekologišką dangą. Keičiant stogo dangą, buvo sutvirtintos jo konstrukcijos ir suremontuotas kaminas. Atliktas vidaus kapitalinis remontas: pakeistos lubos, langai, durys, pakeistos grindys, įrengti vietiniai patogumai, vandentiekis, įrengta ekologiška šildymo sistema oras-vanduo).

Projekto įgyvendinimo metu sukurta 1 nauja darbo vieta kaimo gyventojui iki 40 metų amžiaus.