OLEG LEVICKIJ INVESTICIJA Į STATYBVIETĖS PARUOŠIMO VEIKLĄ

OLEG LEVICKIJ INVESTICIJA Į STATYBVIETĖS PARUOŠIMO VEIKLĄ

Projekto Nr. ŠVEN-LEADER-6A-D-11-2-2020

Projekto vykdytojas Oleg Levickij
VPS prioritetas „Vietos gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas, skatinant ekonominę plėtrą, verslo ir darbo vietų kūrimą“
VPS priemonė /veiklos sritis „Ūkio ir verslo plėtra“/ „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (LEADER-19.2-6.2)
Vietos projekto įgyvendinimo laikotarpis Nuo 2021 m. sausio 18 d. iki 2021 m. rugpjūčio 19 d.
Bendra vietos projekto vertė, Eur 111 501,50 Eur su PVM
Paramos suma, Eur 49 818,00 Eur be PVM iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų
Paramos lyginamoji dalis, proc. 54,06185 proc.
Projekto įgyvendinimo vieta Sodų g. 8, Bačkininkų k., Svirkų sen., Švenčionių r. sav.

Projekto tikslas – atsižvelgiant į galimybes ir rinką, sukurti statybviečių paruošimo veiklą, šių paslaugų teikimui palankią aplinką – vykdyti efektyvią ir kryptingą veiklą, didinti labai mažos įmonės konkurencingumą kaimo vietovėje, investuojant į materialinės bazės susikūrimą, kas sudarys sąlygas mažiausiomis sąnaudomis efektyviai teikti paslaugas gyventojams, įmonėms.

Projekto uždaviniai:

  1. įkurti verslą, pagal individualios veiklos pažymą, taip prisidedant prie naujų verslų kūrimo kaime;
  2. įregistravus veiklą užtikrinti ir per visą kontrolės laikotarpį išlaikyti vieną darbo vietą (pasiekti numatyto dydžio grynąjį pelną);
  3. įsigyti visas investicijas, kurios būtinos verslui pradėti (ekskavatorinį krautuvą);

Pasiektas rezultatas: įsigyta nauja technika – ekskavatorinis krautuvas statybviečių paruošimo darbams vykdyti.

Veikla vykdoma pagal individualios veiklos pažymą, sukurtas vienas etatas asmeniui iki 40 metų.