MB „MOBILI PLOVYKLA”

MB „MOBILI PLOVYKLA“ MOBILIOS PLOVIMO PASLAUGOS LENGVAJAM, SUNKIAJAM IR SPECIALIZUOTAM TRANSPORTUI PLAUTI GARAIS OBJEKTO VIETOJE BEI VERSLO VALDYMO SISTEMOS DIEGIMAS“

Projekto Nr. ŠVEN-LEADER-6A-D-11-8-2020

Projekto vykdytojas Mažoji bendrija „Mobili plovykla“
VPS prioritetas „Vietos gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas, skatinant ekonominę plėtrą, verslo ir darbo vietų kūrimą“
VPS priemonė /veiklos sritis „Ūkio ir verslo plėtra“/ „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (LEADER-19.2-6.2)
Vietos projekto įgyvendinimo laikotarpis Nuo 2020 m. liepos 14 d. iki 2020 m. rugsėjo 27d.
Bendra vietos projekto vertė, Eur 81 524,36 Eur su PVM
Paramos suma, Eur 47 163,00 Eur be PVM iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų
Paramos lyginamoji dalis, proc. 70 proc.
Projekto įgyvendinimo vieta Pašto g. 13, Pabradė, Pabradės seniūnija, Švenčionių r. sav.

Projekto tikslas – sukurti konkurencingą įmonę kaimo teritorijoje, teikiančią mobilias, moderniai valdomas aukštos kokybės automobilių plovimo, valymo garais paslaugas bei sukurti ir išlaikyti 2 naujas darbo vietas kaimo gyventojams.

Projekto uždaviniai:

  1. Sukurti naujas darbo vietas kaimo gyventojams;
  2. Įsigyti modernią ir efektyvią įrangą, transporto priemones (N1 klasės), reikalingus planuojamų valymo paslaugų įgyvendinimui;

3.Organizuoti valymo paslaugų teikimą.

Pasiektas rezultatas: vykdoma veikla pagal EVRK (red. 2) 45.20 – variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas (plovimas, poliravimas ir kt.). Teikiamos paslaugos pagal keturis automobilių plovimo paslaugų paketus (MINI, MIDI, MAXI,VIP). Teikiamų paslaugų privalumasmobilumas, t.y., kai atvykstama pas savo klientus, turinčius kelis ar keliasdešimt automobilių ir aptarnaujama juos vietoje. Paslaugų teikimui įmonė įsigijo dvi transporto priemones (N1 klasės), du valymo garais įrenginius, du dulkių siurblius, vieną plaunamą siurblį ir TVS (turinio valdymo sistema) įrangą. Sukurti du  vairuotojo – plovėjo etatai ir įdarbinti du jauni asmenys iki 40 metų.