MB „ARETISTUTKUS“ VERSLO PRADŽIA ŠVENČIONIŲ RAJONE

MB „ARETISTUTKUS“ VERSLO PRADŽIA ŠVENČIONIŲ RAJONE

Projekto Nr. ŠVEN-LEADER-6A-D-19-6-2021

Projekto vykdytojas MB „Aretistutkus“
VPS prioritetas „Vietos gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas, skatinant ekonominę plėtrą, verslo ir darbo vietų kūrimą“
VPS priemonė /veiklos sritis „Ūkio ir verslo plėtra“/ „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (LEADER-19.2-6.2)
Vietos projekto įgyvendinimo laikotarpis Nuo 2021 m. rugsėjo 28 d. iki 2022 m. birželio 30 d.
Bendra vietos projekto vertė, Eur 34 014,50 Eur su PVM
Paramos suma, Eur 19 775,00 Eur be PVM iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų
Paramos lyginamoji dalis, proc. 70 proc.
Projekto įgyvendinimo vieta Malūno g. 39, Švenčionėliai,  Švenčionių r. sav.

Projekto tikslas – pradėti naują, konkurencingą smulkųjį verslą bei kurti naujas darbo vietas Švenčionių rajone.

 Projekto uždaviniai:

  1. įsigyti mini ekskavatorių ir priekabą paslaugų teikimui;
  2. sukurti naują darbo vietą ekskavatoriaus operatoriui;
  3. teikti statybos darbų paslaugas su šiuolaikiška ir modernia technika.

 Pasiektas rezultatas: Projekto įgyvendinimo metu įsigytas mini ekskavatorius, skirtas statybvietės paruošimo ir kitiems darbams, bei priekaba, skirta technikos transportavimui. Sukurta 1 darbo vieta (etatas) pareiškėjo vadovui- ekskavatoriaus operatoriui- pagal civilinę paslaugų sutartį.