GROŽIO SALONO „ARIADA“ ĮKŪRIMAS (Mažoji bendrija „Ariada“)

„GROŽIO SALONO „ARIADA“ ĮKŪRIMAS“

Projekto Nr. ŠVEN-LEADER-6A-D-1-1

Projekto vykdytojas Mažoji bendrija „Ariada“
VPS prioritetas „Vietos gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas, skatinant ekonominę plėtrą, verslo ir darbo vietų kūrimą“
VPS priemonė / veiklos sritis „Ūkio ir verslo plėtra“ (LEADER-19.2-6) / „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (LEADER-19.2-6.2)
Vietos projekto įgyvendinimo laikotarpis Nuo 2018 m. kovo 5 d. iki 2019 m. rugsėjo 30 d.
Bendra vietos projekto vertė, Eur 80 362,35 su PVM
Paramos suma, Eur 46 636,40 be PVM iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų
Paramos lyginamoji dalis, proc. 70 proc.
Projekto įgyvendinimo vieta Liepų al. 2P, Cirkliškio k., LT-18121 Švenčionių r.

Vietos projekto tikslas – užtikrinti bendrijos veiklą taip, kad ji prisidėtų prie skurdo mažinimo ir ekonominės plėtros Cirkliškio kaime, kad įmonės veikla taptų gyvybinga ir konkurencinga Švenčionių rajone, kad įmonė galėtų prisidėti prie mažų įmonių ir darbo vietų jose kūrimo.

Projekto uždaviniai:

  1. rekonstruoti gyvenamojo namo dalį nuosavybės teise priklausančią MB „Ariada“, kuriose bus teikiamos plaukų priežiūros, manikiūro ir pedikiūro bei soliariumo paslaugos;
  2. įrengti patalpas įsigyjant specializuotos įrangos grožio paslaugų kambariui, kuri būtina verslo įkūrimui;
  3. sukurti tinkamas sąlygas naujai kuriamoms grožio paslaugų specialistų (manikiūro meistras, 1 etatas ir plaukų stilistas- visažistas, 0,5 etato) darbo vietoms.

Pasiektas rezultatas: Atlikti gyvenamojo namo dalies pastato rekonstrukcijos darbai. Rekonstruota rytinė pastato dalis. Prie esamo pastato pristatytas priestatas. Įrengtas atskiras įėjimas iš lauko pastatą. Įrengtos patalpos, kuriose yra teikiamos plaukų priežiūros, manikiūro ir pedikiūro bei soliariumo paslaugos. Įsigyta būtina specializuota technika (vežimėlis kirpėjai, kirpyklinė plautuvė, kirpyklinė kėdė, meistro kėdė, universalus pedikiūro krėslas, kosmetologinė lempa, vežimėlis, pedikiūro vonelė, ultragarsinė vonelė, šildymo lempa, aparatas pedikiūrui/manikiūrui, aparatas įrankių sterilizacijai, soliariumas su priedais).

Sukurtos 2 naujos darbo vietos, t.y. 1,5 etato, manikiūro meistrui (1 etatas), kuris teikia nagų priežiūros ir soliariumo paslaugas, plaukų stilistui-visažistui – 0,5 etato, kuris teikia plaukų priežiūros bei veido ir kūno priežiūros paslaugas.