EDITOS RUDYTĖS INVESTICIJA Į KRAŠTOVAIZDŽIO TVARKYMO VEIKLĄ

EDITOS RUDYTĖS INVESTICIJA Į KRAŠTOVAIZDŽIO TVARKYMO VEIKLĄ

Projekto Nr. ŠVEN-LEADER-6A-D-11-6-2020

Projekto vykdytojas Edita Rudytė
VPS prioritetas „Vietos gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas, skatinant ekonominę plėtrą, verslo ir darbo vietų kūrimą“
VPS priemonė /veiklos sritis „Ūkio ir verslo plėtra“/ „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (LEADER-19.2-6.2)
Vietos projekto įgyvendinimo laikotarpis Nuo 2021 m. sausio 28 d. iki 2021 m. birželio 23 d.
Bendra vietos projekto vertė, Eur 93 170,00 Eur su PVM
Paramos suma, Eur 50 000,00 Eur be PVM iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų
Paramos lyginamoji dalis, proc. 64,9351 proc.
Projekto įgyvendinimo vieta Žilvyčių g. 28, Svirkų k., Svirkų sen., Švenčionių r. sav

Projekto tikslas – įkurti individualią veiklą pagal pažymą, teikiant paslaugas, naudojant inovatyvias technologijas, prisidedant prie įvairesnių paslaugų kūrimo, prie labai mažų įmonių ir kitų smulkiojo verslo iniciatyvų kūrimosi kaime skatinti ne žemės ūkio paslaugų srities veiklą, sukuriant papildomus pajamų šaltinius, gerinant gyvenimo kokybę sau ir aplinkiniams.

Projekto uždaviniai:

  1. įkurti verslą pagal individualios veiklos pažymą;
  2. įsigyti naują, modernią, inovatyvią techniką verslui pradėti – žemės dirbimo freza, šlaitinis augalinių liekanų smulkintuvas, vikšrinis mini ekskavatorius.

Pasiektas rezultatas: įsigyta žemės dirbimo freza, šlaitinis augalinių liekanų smulkintuvas, vikšrinis mini ekskavatorius numatytai veiklai vykdyti (kraštovaizdžio paslaugoms teikti). Veikla vykdoma pagal individualios veiklos pažymą, sukurtas vienas etatas asmeniui iki 40 metų.