BAIDARIŲ NUOMOS VERSLO KŪRIMAS (Laima Bartaškienė)

BAIDARIŲ NUOMOS VERSLO KŪRIMAS

Projekto Nr. ŠVEN-LEADER-6A-D-7-5-2018

Projekto vykdytojas Laima Bartaškienė
VPS prioritetas „Vietos gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas, skatinant ekonominę plėtrą, verslo ir darbo vietų kūrimą“
VPS priemonė / veiklos sritis „Ūkio ir verslo plėtra“ (LEADER-19.2-6) / „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (LEADER-19.2-6.2)
Vietos projekto įgyvendinimo laikotarpis Nuo 2019 m. birželio 12 d. iki 2019 m. spalio 31 d.
Bendra vietos projekto vertė, Eur 39 000,00 Eur su PVM
Paramos suma, Eur 22 562,00 Eur be PVM iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų
Paramos lyginamoji dalis, proc. 70 proc.
Projekto įgyvendinimo vieta Žeimenos g. 37, Švenčionėlių m., Švenčionėlių sen., Švenčionių r. sav.

Vietos projekto tikslas – įsigijus paslaugų teikimui būtiną inventorių, teikti aktyvaus poilsio paslaugas.

Projekto uždaviniai:

  1. įsigyti paslaugų teikimui būtiną inventorių, t.y. baidarių komplektus;
  2. sukurti ir išlaikyti 1 sezoninę darbo vietą.

Pasiektas rezultatas. Projekto vykdytoja teikia baidarių nuomos paslaugas. Įsigyta nauja įranga: 50 vnt. baidarių su inventoriumi, t. y. irklai (100 vnt.) ir liemenės (100 vnt.).

Projekto įgyvendinimo metu sukurta viena darbo vieta, tiesiogiai susijusi su vykdoma veikla, t.y. pareiškėja savo veiklą vykdo pagal verslo liudijimą.