VVG Valdybos posėdis

2024-07-04 Įvyko nuotolinis Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė” Valdybos posėdis. Posėdyje pritarta projekto „ŠVENČIONIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS „ŠVENČIONIŲ PARTNERYSTĖ“ TERITORIJOS 2023–2027 M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA“ pakeitimams ir aptarti einamieji klausimai.

2024-07-04 Valdybos posėdžio protokolas Nr. 7