VVG Valdybos posėdis

2024-06-11 skelbiamas VVG valdybos posėdis.

Posėdžio darbotvarkė:

  1. Dėl Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ administravimo grupės darbo su projektu „Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2023–2027 m. vietos plėtros strategija“.
  2. Dėl Kvietimo Nr. 1 pagal projekto „Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2023–2027 m. vietos plėtros strategija“ (toliau-VPS) VPS priemonės rūšį „Viešųjų paslaugų prieinamumo didinimas (ne pelno)“ priemonę „Rekreacinių erdvių ir turistinio potencialo vystymo skatinimas siekiant kaimo vietovių gyvybingumo“, VPS priemonės kodas SVEN-LEADER-20VVG-08-02 dokumentacijos patvirtinimo.
  3. Dėl Kvietimo Nr. 2 pagal projekto „Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2023–2027 m. vietos plėtros strategija“ (toliau-VPS) VPS priemonės rūšį „Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra“ priemonę „Paslaugų vietos gyventojams ir turistams įvairinimas“, VPS priemonės kodas ŠVEN-LEADER-20VVG-03-01 dokumentacijos patvirtinimo.