VVG valdybos posėdis

2022-04-27  VVG patalpose Stoties g.4 Švenčionys įvyko Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“   pirmasis naujos sudėties valdybos posėdis. Išrinktas VVG valdybos pirmininkas – vietos valdžios atstovas vietos veiklos grupėje, Zigmo Žemaičio gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui Algirdas Uziala.

Protokolas Nr.1 2022-04-27