Valdybos posėdis

Organizuojamas VVG valdybos posėdis susirašinėjant elektroniniu paštu nuo sausio 27 d. 15.00 val. iki sausio 30 d. 15.00 val.

Svarstomi klausimai:

  1. Dėl Kvietimo Nr.27 finansavimo sąlygų aprašo pagal projekto „Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija“ (toliau-VPS)  priemonės „Ūkio ir verslo plėtra” veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2.-6.2 patvirtinimo. Kvietimo Nr. 26 metu nebuvo gauta tinkamai parengtų paraiškų, todėl planuojame skelbti naują kvietimą Nr. 27.
  2. Dėl projekto „Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė” teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija“ Kaimo vietovių VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos už 2022 m. tvirtinimo.
  3. Dėl VPS viešinimo ir gyventojų aktyvinimo plano 2023 metams tvirtinimo.

Darbotvarkė ir visi reikalingi dokumentai pridedami.

Algirdas Uziala,
Švenčionių rajono vietos veiklos grupės 
„Švenčionių partnerystė“ valdybos pirmininkas