Vakaras Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė” nariams

2022.12.15. Švenčionių profesinio rengimo centre vyko vakaras Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė” nariams. Susirinkusius narius pasveikino ponia ir ponas Mastovskiai – Cirkliškio dvaro savininkai, kurios sėkmingai įkūnijo VVG pirmininkės pavaduotoja – M. Gustienė ir valdybos pirmininkas A. Uziala. Švenčionių savivaldybės mero pavaduotoja V. Čepukova įteikė VVG kolektyvui savivaldybės Mero padėką už sėkmingą 2015-2023 metų strategijos vykdymą ir administravimą, už iniciatyvas skatinant verslumą, telkiant bendruomenes veiklų įgyvendinimui. Su sėkminga metų pabaiga pasveikino valdybos narė ir Ragaučinos kaimo bendruomenės „Prie siauruko” atstovė L. Malinauskienė. Savo bendruomenes ir jų sėkmingas veiklas pristatė Pabradės miesto „Domus“ bendruomenės pirmininkė Marija Trofimova, Trūdų bendruomenės pirmininkė Dovilė Pavliukevičienė, Zadvarninkų kaimo bendruomenės „Uždvaris” pirmininkė Janė Guigienė, Pavoverės kaimo bendruomenės „Žadintuvas” pirmininkė Rūta Baliukonienė, Pašaminės kaimo bendruomenės ,,Pašaminės draugija” pirmininkas Vasilijus Menkovas. Ūkininkė ir tautinio paveldo tradicijų puoselėtoja M. Petkevičienė-Dečkuvienė pristatė ką tik baigtą įgyvendinti projektą – kūrybinių dirbtuvių ir edukacinių veiklų centrą Antaviešėje. Savo „Sumanaus kaimo“ viziją Kaltanėnuose pristatė Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centro direktorius K. Lisauskas, kuriam galima pavydėti drąsos ir sveiko užsispyrimo, plėtojant rajono vaikų užimtumo ir turizmo paslaugas. Žaismingai savo – Švenčionių profesinio rengimo centrą pristatė direktorė M. Gustienė.

Po bendruomenių pasisakymų VPS administravimo vadovas pristatė naują 2023-2027 m. finansavimo laikotarpį. Šiuo metu jau pradėta rengti nauja vietos plėtros strategija, vyksta susitikimai visose rajono kaimų seniūnijose su gyventojais, verslo atstovais, jaunimu. Sudaryta ir valdybos patvirtinta VPS rengimo darbo grupė, kurioje bendradarbiauti pakviesti specialistai iš visų sektorių (pilietinės visuomenės, savivaldos, verslo ir jaunimo). Nauja VPS yra rengiama bendradarbiaujant su VDU Žemės ūkio akademijos profesore V. Atkočiūniene. Susirinkusieji supažindinti su būsimais Vietos plėtros strategijos kūrimo esminiais pakeitimais ir iššūkiais.

Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė” pirmininkė Birutė Borovikienė pasveikino VVG narius su sėkminga metų pabaiga ir įteikė padėkas labiausiai šiais metais pasižymėjusiems VVG nariams už bendradarbiavimą bei vykdomas iniciatyvas: Svirkų kaimo bendruomenei ,,Svirkų centras”, Pabradės miesto bendruomenei „Domus, Švenčionių rajono Milkuškų kaimo bendruomenei, Zadvarninkų kaimo bendruomenei „Uždvaris”, Pašaminės kaimo bendruomenei ,,Pašaminės draugija”, Strūnaičio kaimo bendruomenei „Merkūna”, Pavoverės kaimo bendruomenei „Žadintuvas”, Trūdų bendruomenei, ūkininkei Mildai Petkevičienei-Dečkuvienei, Švenčionių r. Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centrui, Švenčionių profesinio rengimo centrui. Renginio metu muzikavo puikus B. Vilimo vadovaujamas Pabradės pučiamųjų kvintetas „PABBRAS“.