Susitikimas su meru

2022-11-19 Švenčionių r. vietos veiklos grupės VPS administravimo vadovas dalyvavo susitikime su Švenčionių rajono savivaldybės meru R. Klipčiumi, kuriame buvo pristatyta galimybė dalyvauti „Sumanių kaimų“ pilotiniame projekte. Tam tikslui, yra rengiami vietos plėtros strategijos Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos pakeitimai. Ruošiant 2023-2027 m Švenčionių rajono vietos plėtros strategiją, su meru buvo aptartos strateginės rajono plėtros kryptys, aptartos 2023-2027 m. vietos plėtros strategijos rengimo darbo grupės narių kandidatūros (savivaldos atstovų).