Strategijos rengimo klausimais konsultuos profesorė Vilma Atkočiūnienė

2022-09-11  Švenčionių rajono vietos veiklos grupė „Švenčionių partnerystė“ pradeda projekto ,,VVG ,,Švenčionių partnerystė“ 2023-2027 metų vietos plėtros strategijos parengimas“ Nr. 42PP-KV-22-1-03971-PR001 įgyvendinimą. Pirmu etapu ruošiamasi pasirašyti paslaugų sutartį su Vytauto Didžiojo universiteto, žemės ūkio akademijos, bioekonomikos plėtros fakulteto, verslo ir kaimo vystimosi tyrimų instituto profesore Vilma Atkočiūniene. Profesorė konsultuos Švenčionių r. VVG strategijos rengimo klausimais ir suteiks LEADER strateginių dokumentų rengimo eksperto rengiamos ir parengtos vietos plėtros strategijos peržiūros ir pastabų teikimo paslaugas projekte „VVG „Švenčionių partnerystė“ 2023–2027 metų vietos plėtros strategijos parengimas“. 

Pagrindinės profesorės V. Atkočiūnienės mokslinės veiklos kryptys yra „kaimo socialinės infrastruktūros vertinimas ir vystymosi valdymas“, „kaimiškųjų vietovių vystymo strateginis valdymas“, „kaimo bendruomeninių organizacijų vystymas“, „LEADER metodas“, „kaimo vystymo inovacijos“, „trumpųjų maisto tiekimo grandinių ir vietos maisto sistemų vystymas“. Profesorė turi patirtį rengiant vietos plėtros strategijas – 2014-2020 m. parengė Šakių VVG intengruota vietos plėtros strategija. O šiuo metu profesorė yra laukiama ne tik studentų bet ir televizijos laidose, mokymuose, seminaruose. Tikimės abipusiai naudingo ir atsakingo bendradarbiavimo kuriant vietos plėtros strategiją ir organizuojant vėlėsnes veiklas.

Vilma Atkočiūnienė