Skelbiamas VVG Valdybos posėdis

2024-05-27 skelbiamas VVG valdybos posėdis.

Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl „Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ projekto „Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2023–2027 m. vietos plėtros strategija“ Nr. 20VS-PV-23-1-06385-PR001 pakeitimo patvirtinimo.

2. Dėl Kvietimo Nr. 24 finansavimo sąlygų aprašo pagal projekto „Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija“ VPS priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą” pakeitimo patvirtinimo.

3. Dėl Kvietimo Nr. 26 finansavimo sąlygų aprašo pagal projekto „Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė” teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija”  I prioriteto „Vietos gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas, skatinant ekonominę plėtrą, verslo ir darbo vietų kūrimą” priemonės „Ūkio ir verslo plėtra”, veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti” pakeitimo patvirtinimo.