Projektų atrankos komiteto posėdis

2022 m. kovo 22 d. vietos veiklos grupės patalpose įvyko VVG „Švenčionių partnerystė“ projektų atrankos komiteto posėdis. Svarstyta 3 kvietimų vietos projektų paraiškos. Nutarta pritarti ir perduoti į kitą vertinimo etapą:

  • kvietimo Nr.21 („Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“) – 4 projektai, prašoma paramos suma 164 556,91 Eur;
  • kvietimo Nr.22 („Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“, EURI lėšos) – 3 projektai, prašoma 134 760,70 Eur;
  • kvietimo Nr.23 („Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“) – 2 projektai, prašoma paramos suma 84 914,90 Eur.

2022-03-22 PAK posėdžio protokolo nutariamoji dalis