Projekto VVG „Švenčionių partnerystė“ 2023-2027 metų vietos plėtros strategijos parengimas“ III-iasis darbo grupės posėdis

 

 

 

 

 

2023-04-24  Balandžio 25 d. 15 val. Projekto VVG „Švenčionių partnerystė“ 2023-2027 metų vietos plėtros strategijos parengimas“ III-iasis darbo grupės posėdis.

Darbotvarkė:

  1. SSGG analizės aptarimas;
  2. VPS poreikių ir priemonių aptarimas;
  3. VPS priemonių BŽŪP tikslai ir rodikliai;
  4. VPS viešinimas.

Nuoroda: https://teams.live.com/meet/9477829609726