Papildomas kvietimas Švenčionių rajono NVO teikti paraiškas!

Kviečiame Švenčionių rajono savivaldybės bendruomenines ir nevyriausybines organizacijas teikti paraiškas projektams pagal priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau – Priemonė), įgyvendinant bandomąjį modelį.
Priemonės įgyvendinimą organizuoja Švenčionių rajono savivaldybė kartu su Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centru bei Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga (toliau – Priemonės konsultantas).
Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 800 eurų.
Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 2 500 eurų.
Paraiškos priimamos iki 2022 m. rugpjūčio 26 d. 23:59 val. el. paštu:  bendruomenes@nisc.lt