Įvyko VVG visuotinis narių susirinkimas

2023-04-28 įvyko Švenčionių r. VVG visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimo darbotvarkė:

 • Dėl priėmimo į VVG narius.
 • Dėl Švenčionių rajono VVG „Švenčionių partnerystė“ veiklos 2022 m. ataskaitos.
 • Dėl Švenčionių rajono VVG „Švenčionių partnerystė“ finansinės atskaitomybės už 2022 m.
 • Dėl Švenčionių rajono VVG „Švenčionių partnerystė“ pirmininko rinkimų.
 • Dėl Švenčionių rajono VVG „Švenčionių partnerystė“ valdybos narių rinkimų.
 • Dėl Švenčionių rajono VVG „Švenčionių partnerystė“ revizoriaus rinkimų.
 • Einamieji klausimai:
  • Dėl šalinimo iš VVG narių /likviduojamos bendruomenės.
  • Dėl naujos Vietos plėtros strategijos rengimo eigos.

2023-04-28 visuotinis narių susirinkimo protokolas Nr. 1

2022m. veiklos ataskaita

2022m. finansinė atskaitomybė