Įvyko valdybos posėdis

2023-04-13 įvyko Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ posėdis. Posėdžio darbotvarkės klausimai:

  • Dėl Kvietimo Nr. 28 finansavimo sąlygų aprašo pagal Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos (toliau – VPS) priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse” veiklos sritį Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą įgyvendinant Sumanių kaimų programą Nr. LEADER-19.2-7.3
  • Dėl Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ veiklos ataskaitos.
  • Dėl Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ finansinės atskaitomybės.
  • Dėl Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ visuotinio narių susirinkimo datos, laiko, vietos ir darbotvarkės.
  • Einamieji klausimai:
    • aptarta 2023-2027 m. vietos plėtros strategijos rengimo eiga ir vykdomos darbai, VVG vizija, misija, pateiktyse pristatyta Švenčionių r. SSGG analizė, poreikiai, tema ir planuojamos priemonės.
    • Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ išstojimo iš Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos (LKBS) klausimas.

Protokolas: 2023-04-13 valdybos posėdžių protokolas Nr. 2