Informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas

Informuojame, kad baigėsi Kvietimas Nr. 26 paraiškoms teikti pagal VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2.-6.2  vietos projektams. Iš viso gautos ir užregistruotos 3 paraiškos.