ARTĖJA KVIETIMAS Nr. 1 TEIKTI VIETOS PROJEKTUS

Nuo liepos 3 d. iki rugpjūčio 13 d. skelbiamas paraiškų priėmimas pagal Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2023–2027 m. vietos plėtros strategijos Kvietimą teikti vietos projektus (pagal priemonę Rekreacinių erdvių ir turistinio potencialo vystymo skatinimas siekiant kaimo vietovių gyvybingumo (viešųjų paslaugų prieinamumo didinimas (ne pelno)). Visą su Kvietimu susijusią informaciją ir dokumentaciją rasite paspaudę nuorodą: KVIETIMAS NR. 1