Kviečiame dalyvauti Švenčionių rajono gyventojų ir organizacijų poreikių tyrime

 

Švenčionių VVG_VPS_gyventojų apklausa.pdf

2023-01-10  Maloniai prašome dalyvauti apklausoje „Vietos veiklos grupės (VVG) „Švenčionių partnerystė” Švenčionių rajono gyventojų ir organizacijų poreikių tyrimas” ir padėti apklausti Švenčionių r. VVG teritorijos kaimo gyventojus.

Anketinė apklausa vykdoma Švenčionių r. VVG teritorijos seniūnijų lygmenyje.

Anketinės apklausos respondentinės grupės:

•      aktyvūs ir pasyvūs kaimo gyventojai,

•      jaunimo ir pagyvenusių, neįgaliųjų, mažiau galimybių turinčių grupių atstovai,

•      ūkininkų ir verslo atstovai,

•      seniūnijų ir kitų viešojo sektoriaus organizacijų (pvz., policijos, saugomų teritorijų, urėdijų, bibliotekų, sveikatos apsaugos ir kt.) atstovai,

•      švietimo ir ugdymo įstaigų (mokyklų, darželių, dienos centrų ir kt.) atstovai,

•      Kitos.

Labai svarbu pasiekti ne tik priemiestinių, bet ir nutolusių nuo rajono centro seniūnijų gyventojus.

Anketinės apklausa yra anoniminė

Vykdoma:

•      elektroniniu būdu, pildant anketos elektroninę versiją. Esant poreikiui pasitelkiama tiesioginė apklausa (respondentas atsako žodžiu, o apklausėjas pildo anketos elektroninę versiją).

Anketą galima rasti čia: https://apklausa.lt/f/svencioniu-rajono-vietos-veiklos-grupes-vvg-teritorijos-kaimo-gyventoju-ir-4ypuysh/answers/new.fullpage

•      raštu, pildant popieriuje atspausdintą anketą.

•      Anketavimo pradžia: 2023 m. sausio 10 d.

•      Anketavimo pabaiga: 2023 m. sausio 24 d.

AČIŪ