2023-2027 m. laikotarpio vietos plėtros strategijos projekto aptariamas

2023-04-17 Projekto VVG „Švenčionių partnerystė“ 2023-2027 metų vietos plėtros strategijos parengimas“ darbo grupės posėdžio darbotvarkė:

  1. Grupinių diskusijų rezultatai;
  2. Ekspertų apklausos rezultatai;
  3. VVG teritorijos vizija ir VVG Misija;
  4. VPS tema;
  5. VPS priemonės.

Balandžio 17 d. nuotoliniu būdu vyko Švenčionių r. VPS projekto aptarimas su VPS projekto rengimo darbo grupe. VPS administravimo vadovas pristatė vietos plėtros strategijos rengimo eigą, pagrindinius atrankos kriterijus. VPS rengimo konsultantė Vilma Atkočiūnienė strategijos rengimo darbo grupei pristatė Švenčionių rajono VVG „Švenčionių partnerystė“ teritorijos viziją, misiją, strategijos temą, SSGG analizę ir Švenčionių rajono teritorijos poreikius. Strategijos darbo grupės nariai pritarė atliktai analizei, diskutavo apie poreikius ir VPS priemones. Susitikimo dalyviai nutarė papildyti surinktus duomenis ir dar kartą susitikti aptarti 2023-2027 m vietos plėtros strategijos priemones. 

Jei turite pasiūlymų, rekomendacijų ar nesutinkate su išdėstyta informacija – galite parašyti el. laišką vadovas@partneryste.org ar paskambinti mob. tel.: +370671 86418

Posėdžio įrašo nuoroda:  https://teams.live.com/meet/9477829609726