2022-09-09 Pasirašyta paramos sutartis 2023 – 2027 m. vietos plėtros strategijai rengti

2022 m. rugsėjo mėn. 9 d. Švenčionių rajono vietos veiklos grupė ,,Švenčionių partnerystė“ su Nacionaline mokėjimo agentūra prie ŽŪM pasirašė projekto ,,VVG ,,Švenčionių partnerystė“ 2023-2027 metų vietos plėtros strategijos parengimas“ Nr. 42PP-KV-22-1-03971-PR001 sutartį pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės ,,Leader programa“ veiklos sritį ,,Parengiamoji parama“.