Strūnaičio kaimo bendruomenė „Merkūna”

Pirmininkė Vilhelmina Apanskienė

Švenčionių g. 27, N.Strūnaičio k., Švenčionių r. sav.
Tel. 8 601 60670, 8 387 46347
El.paštas: v.apanskiene@gmail.com