Modžiūnų kaimo bendruomenės visuomeninė organizacija „VARPAS”

Pirmininkas Darius Pošiūnas

Modžiūnų g. 33, Modžiūnų k., Švenčionių r. sav.

Tel. 8 616 98741
El. paštas: modziunai@gmail.com