Veikla

Įgyvendinti projektai

Baltijos šalių Kaimo bendruomenių partnerystės programa (KBPP).

Vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ bandomosios integruotos strategijos gyvenimo kokybei kaimo vietovėse gerinti įgyvendinimas.

Vietos plėtros strategija 2007-2013 m. (strategijos tobulinimas).

Vietos plėtros 2009-2014 metų strategijos įgyvendinimas.

Vietos plėtros 2009-2014 m. strategijos įgyvendinimo dalyvių gebėjimų ugdymas ir aktyvumo skatinimas.

Tarptautinio bendradarbiavimo projektas „Senieji amatai šiandien (SAŠ)“.

Teritorinio bendradarbiavimo projektas „Molėtų, Širvintų, Švenčionių ir Ukmergės rajonų dviračių maršrutas – galimybė kaimo ekonominės veiklos įvairinimui“

 

Vykdomi projektai