VVG valdybos posėdis

2022 m. kovo 22 d. įvyko VVG valdybos posėdis.

Svarstyta:

  1. Dėl Pavoverės kaimo bendruomenės „Žadintuvas“ priėmimo į VVG narius.
  2. Dėl finansinės atskaitomybės ataskaitos už 2021 m.
  3. Dėl visuotinio ataskaitinio-rinkiminio narių susirinkimo organizavimo.

Visuotinis susirinkimas numatytas balandžio 7 dieną, ketvirtadienį.