VVG valdybos posėdis

Rugsėjo 8 d. įvyko VVG „Švenčionių partnerystė“ valdybos posėdis (susirašinėjant el. paštu). Svarstytas vienas klausimas – dėl Vietos plėtros strategijos 2016-2023 m. keitimo.

Tai jau 8-asis VPS keitimas.  Šįkart inicijuojamas  po VPS rezultatyvumo vertinimo rezultatų paskelbimo. Vertinimo metu nustatyta, jog mūsų VVG vykdomo projekto finansinis rezultatyvumas  pasiektas 80 proc., fizinis rezultatyvumas – 91 proc., sukurtų naujų darbo vietų skaičiaus proc. – 119, pazangos vertinimo rezultatas pasiektas.  Tokia išvada leidžia skirti paramą VPS įgyvendinimui pratęsti pereinamajam laikotarpiui 2021-2022 metams: išEURI lėšų – 170 017 Eur, iš Pereinamojo laikotarpio lėšų – 198 198 Eur, iš viso 368 215 Eur. Papildomai gauti lėšų VPS įgyvendinti reikalinga pakeisti Strategiją, iki rugsėjo 10 dienos pateikti Agentūrai suderinti keitimo dokumentaciją.

Valdyba patvirtino parengtą Strategijos keitimą.