SKIRTA PARAMA KVIETIMO Nr. 15 VIETOS PROJEKTAMS

Sausio 25 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje vyko projektų atrankos komiteto posėdis, kuriame buvo priimti sprendimai skirti paramą trims vietos projektams, teiktiems pagal VPS priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“:

– MB „Vikmonta“ vietos projektui „Sunkiasvorių ir lengvųjų automobilių serviso įkūrimas Švenčionių rajone“ – 44 887,00 Eur;

– UAB „Malūno statyba“ vietos projektui „UAB „Malūno statyba“ verslo kūrimas“ – 48 957,00 Eur;

-UAB „Sunverteris 2“ vietos projektui „UAB „Sunverteris 2“ verslo kūrimas“ – 39 717,00 Eur.