VASARA KITAIP (Švenčionėlių miesto kultūros centras)

VASARA KITAIP

Projekto Nr. ŠVEN-LEADER-6B-V-10-2-2019

Projekto vykdytojo pavadinimas Švenčionėlių miesto kultūros centras, BĮ
VPS prioritetas VPS prioritetas „Socialinės ir ekonominės veiklos plėtra, skatinant bendruomeniškumą, mažinant socialinę atskirtį“
VPS priemonė ir veiklos sritis VPS priemonė „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (LEADER-SAVA-4),

veiklos sritis „Parama kaimo gyventojų bendruomeniškumo ir pilietiškumo ugdymui (krašto tradicinių renginių organizavimas, stovyklos, konferencijos, išvykos)“ (LEADER-SAVA-4.1)

Vietos projekto įgyvendinimo laikotarpis Nuo 2019 m. gruodžio 2 d. iki 2020 m. rugsėjo 5d.
Bendra vietos projekto vertė, Eur 3 681,00 Eur su PVM
Paramos suma, Eur 3 497,00 Eur su PVM iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų
Paramos lyginamoji dalis, proc. 95 proc.

Projekto tikslas – suteikti Švenčionėlių jaunimui prasmingą laisvalaikį vasaros metu įtraukiant į visuomeninę, kultūrinę veiklą, skatinant sveiką gyvenseną ir aktyvų poilsį.

Projekto uždaviniai:

  1. Organizuoti vasaros stovyklą, parinkti veiklas joje;
  2. Organizuoti išvyką į Trakus „Senųjų amatų dienos“.

Pasiektas rezultatas: suorganizuota tradicinė vasaros užimtumo stovykla ir išvyka Švenčionėlių  jaunimui, skatinant jų kūrybiškumą ir prasmingą poilsį, integruojant socialinę atskirtį patiriančius asmenis į bendruomenę, ugdant fizinį aktyvumą ir bendruomeniškumą. 20 jaunuolių nuo 14 iki 18 metų nemokamai septynias dienas praleido jau tradicija tapusioje stovykloje, gamtos apsuptyje, gaudami maitinimo, apgyvendinimo, žygių vadovų ir grupių vadovų paslaugas.

Rugpjūčio mėnesį jaunuoliai nuo 14 iki 18 metų amžiaus vyko į  1 dienos kelionė į Trakus, į renginį „Senųjų amatų dienos“, aplankant Trakų salos pilies muziejų, ekskursiją po Trakų senamiestį, susipažįstant su kultūros paveldo objektais.