VAIKŲ IR JAUNIMO MEISTRIŠKUMO UGDYMO STOVYKLA „AUGAM SU MUZIKA (Pabradės miesto kultūros centras)

VAIKŲ IR JAUNIMO MEISTRIŠKUMO UGDYMO STOVYKLA „AUGAM SU MUZIKA

Projekto Nr. ŠVEN-LEADER-6b-kV-13-5-2020

Projekto vykdytojas Pabradės miesto kultūros centras
VPS prioritetas „Socialinės ir ekonominės veiklos plėtra, skatinant bendruomeniškumą, mažinant socialinę atskirtį“
VPS priemonė / veiklos sritis „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (LEADER-SAVA-4) / „Parama kaimo gyventojų bendruomeniškumo ir pilietiškumo ugdymui (krašto tradicinių renginių organizavimas, stovyklos, konferencijos, išvykos)“ (LEADER-SAVA-4.1)
Vietos projekto įgyvendinimo laikotarpis Nuo 2020 m. rugpjūčio 3 d. iki 2021 m. rugsėjo 30 d.
Bendra vietos projekto vertė, Eur 10 500,00 Eur su PVM
Paramos suma, Eur 9 975,00 Eur su PVM iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų
Paramos lyginamoji dalis, proc. 95 proc.

Projekto tikslas – per muzikinę veiklą ugdyti visapusiškas, brandžias asmenybes, populiarinti laisvalaikio muzikavimo tradicijas keliant jaunųjų atlikėjų profesinį meistriškumą, kartu ugdant bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.

Projekto uždaviniai:

  1. gerinti vaikų ir jaunimo ansamblinio, orkestrinio ir chorinio muzikavimo įgūdžius per grupinius užsiėmimus, išvykas, sportines varžybas;
  2. projekto vykdymo pabaigoje viešinti organizuotas veiklas, pasiektus rezultatus, dalyvių atsiliepimus ir tęstinumo galimybes.

Pasiektas rezultatas: suorganizuotos 3 vaikų ir jaunimo meistriškumo ugdymo stovyklos. Kiekvienoje stovykloje dalyvavo po 45 dalyvius (5 mokytojai, 40 vaikų ir jaunimas nuo 8 iki 29 metų). Šiemet į tęstinę orkestrų stovyklą įpučiami nauji vėjai, prie orkestro muzikantų prisijungė Pabradės miesto kultūros centro jaunių choras ir dainos studijos dalyviai. Stovykloje visas dėmesys buvo skirtas muzikiniam tobulėjimui, bendros (orkestro ir choro) programos parengimui. Kiekvienoje stovykloje vaikams buvo organizuojami ir edukaciniai užsiėmimai (žvakių liejimas, meduolių kepimas ir puošimas, juostų pynimas).