TADO PUPKEVIČIAUS APLINKOS TVARKYMO PASLAUGŲ VEIKLOS ĮKŪRIMAS

TADO PUPKEVIČIAUS APLINKOS TVARKYMO PASLAUGŲ VEIKLOS ĮKŪRIMAS

Projekto Nr. ŠVEN-LEADER-6A-D-19-5-2021

Projekto vykdytojas Tadas Pupkevičius
VPS prioritetas „Vietos gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas, skatinant ekonominę plėtrą, verslo ir darbo vietų kūrimą“
VPS priemonė /veiklos sritis „Ūkio ir verslo plėtra“/ „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (LEADER-19.2-6.2)
Vietos projekto įgyvendinimo laikotarpis Nuo 2021 m. spalio 21 d. iki 2022 m. birželio 30 d.
Bendra vietos projekto vertė, Eur 94 985,00 Eur su PVM
Paramos suma, Eur 50 000,00 Eur be PVM iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų
Paramos lyginamoji dalis, proc. 63,69427 proc.
Projekto įgyvendinimo vieta Postavų g. 80, Adutiškio mstl., Adutiškio sen., Švenčionių r. sav.

Projekto tikslas – įkurti valymo, teritorijų tvarkymo paslaugų individualią veiklą pagal individualios veiklos pažymą, taip prisidedant prie naujų ne žemės ūkio verslų kūrimo, prie įvairesnių paslaugų kūrimo, prie labai mažų įmonių ir kitų smulkiojo verslo iniciatyvų kūrimo kaime.

Projekto uždaviniai:

  1. įsigyti techniką ir įrangą reikalingą paslaugų teikimui (traktorius su frontaliniu krautuvu, šluota, sniego verstuvas);
  2. įregistruoti valymo, teritorijų tvarkymo paslaugų individualią veiklą pagal IDV pažymą;

3.sukurti ir išlaikyti vieną darbo vietą per visą projekto kontrolės laikotarpį (užtikrinti, kad grynasis pelnas iš veiklos būtų ne mažiau kaip 12 MMA);

4.vykdyti numatytą veiklą ir neperkelti vykdomos veiklos už VVG teritorijos ribų visą kontrolės laikotarpį;

  1. pasiekti ir išlaikyti vietos projekte numatytus pasiekti priežiūros rodiklius.

 Pasiektas rezultatas: Įsigytas traktorius su frontaliniu krautuvu, šluota ir sniego verstuvas. Traktorius – tai pagrindinė darbo priemonė, nes atliekant gatvių, kiemų, teritorijų tvarkymo ir valymo paslaugas prie traktoriaus frontalinio krautuvo yra kabinama valymo šluota. Atliekant sniego valymo paslaugas prie traktoriaus yra kabinamas sniego verstuvas. Su įsigytu traktoriaus frontaliniu krautuvu atliekamos šiukšlių surinkimo, pakrovimo paslaugos. Ratinis traktorius užtikrina teikiamų paslaugų mobilumą, t.y., nereikia papildomos technikos įsigyjamai technikai ir įrangai transportuoti į paslaugų teikimo vietą. Kadangi pasirinkta vykdyti veikla apima kelių, gatvių, kiemų, didelių teritorijų mechaninį valymą – įsigyta pagrindinis valymo įrenginis-šluota. Šluotos pagalba  greitai ir efektyviai tvarkomos didelės teritorijos, gatvės, keliai. Šluotos funkcionalumas leidžia ne tik šluoti, bet ir rinkti šiukšles, lapus, smulkias statybines atliekas. Šluotos pagalba siūlomos įvairesnės paslaugos, tokios, kaip lapų sušlavimas, šlapias grindinio valymas, plono sniego sluoksnio nuvalymas. Sniego verstuvo pagalba teikiamos kelių, teritorijų, gatvių, įvažiavimų, kiemų valymas nuo sniego, sniego stumdymas ir ledo šalinimas.

Pareiškėjas įkūrė vieną darbo vietą (vieną etatą), įregistravo veiklą pagal individualios veiklos pažymą ir įsipareigojo, kad grynasis pelnas iš veiklos per ataskaitinius metus sudarytų ne mažiau, kaip 12 MMA.