SVIRKŲ KRAŠTO ŽMONIŲ BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMAS PER KŪRYBINES IR KRAŠTO TRADICIJŲ TĘSTINUMĄ UŽTIKRINANČIAS VEIKLAS (Svirkų kaimo bendruomenė „Svirkų centras”)

SVIRKŲ KRAŠTO ŽMONIŲ BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMAS PER KŪRYBINES IR KRAŠTO TRADICIJŲ TĘSTINUMĄ UŽTIKRINANČIAS VEIKLAS

Projekto Nr. ŠVEN-LEADER-6B-V-10-6-2019

Projekto vykdytojo pavadinimas Svirkų kaimo bendruomenė „Svirkų centras”
VPS prioritetas VPS prioritetas „Socialinės ir ekonominės veiklos plėtra, skatinant bendruomeniškumą, mažinant socialinę atskirtį“
VPS priemonė ir veiklos sritis VPS priemonė „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (LEADER-SAVA-4),

veiklos sritis „Parama kaimo gyventojų bendruomeniškumo ir pilietiškumo ugdymui (krašto tradicinių renginių organizavimas, stovyklos, konferencijos, išvykos)“ (LEADER-SAVA-4.1)

Vietos projekto įgyvendinimo laikotarpis Nuo 2019 m. gruodžio 2 d. iki 2020 m. balandžio 20 d.
Bendra vietos projekto vertė, Eur 3 140,00 Eur su PVM
Paramos suma, Eur 2 512,00 Eur su PVM iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų
Paramos lyginamoji dalis, proc. 80 proc.

Projekto tikslas – ugdyti ir stiprinti Svirkų krašto žmonių bendruomeniškumą per kūrybines, krašto tradicijų tęstinumą užtikrinančias veiklas siekiant įtraukti skirtingas socialines ir amžiaus gyventojų grupes.

Projekto uždaviniai:

  1. Suorganizuoti ir įvykdyti tradicinį krašto renginį „Rudens vakaronė“ puoselėjant krašto tradicijų tęstinumą ir sukuriant originalų spektaklį autentiška Svirkų krašto tarme apie svirkiečių gyvenimą vestuvių tematika.
  2. Suorganizuoti išvyką į spektaklį Vilniuje motyvuojant susikūrusios vietinio teatro aktorius ir ugdant jų kūrybinį potencialą bei įtraukiant naujai atvykusius krašto gyventojus, kitos kaimo bendruomenės narius bei išvykusius gyventi į kitas vietoves.
  3. Ugdyti Svirkų krašto žmonių bendruomeniškumą per edukacines veiklas įtraukiant juos į kūrybines veiklas, skatinant bendravimą ir mažinant socialinę atskirtį.

Pasiektas rezultatas: Suorganizuotas tradicinis Svirkų krašto renginys „Rudens vakaronė“, kurio metu buvo rodomas Svirkų centro teatro grupės sukurtas spektaklis „Veselia“. Bendruomenė įsigijo naujus penkius (4 moteriški ir 1 vyriškas) tautinius kostiumus, būtinus spektakliams ir tradicinėms šventėms. Svirkų kaimo bendruomenės nariai kartu su Adutiškio kaimo bendruomenės „Saulėgrąža” nariais vyko į spektaklį „Marti” (rež. Gabriele Tuminaitė) Vilniaus mažajame teatre. Taip pat aplankė Valdovų rūmus, Katedros aikštėje stovinčią eglę, žiūrėjo 3D pasaką „Sniego karalienė” ant Katedros sienų. Kartu su Strūnaičio kaimo bendruomenės „Merkūna” atstovais dalyvavo edukacinėje veikloje „Bitė ir žmogus”, kuri vyko Sirvetos regioniniame parke, klausėsi  pasakojimų apie bičiuolių ir bičių bičiulystę, liejo nuostabias vaškines žvakutes, keliavo Mitologiniu taku.