ŠVENČIONYS – LIETUVOS VAISTAŽOLIŲ SOSTINĖ (Švenčionių miesto kultūros centras)

ŠVENČIONYS – LIETUVOS VAISTAŽOLIŲ SOSTINĖ

Projekto Nr. ŠVEN-LEADER-6b-kV-13-4-2020

Projekto vykdytojas Švenčionių miesto kultūros centras
VPS prioritetas „Socialinės ir ekonominės veiklos plėtra, skatinant bendruomeniškumą, mažinant socialinę atskirtį“
VPS priemonė / veiklos sritis „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (LEADER-SAVA-4) / „Parama kaimo gyventojų bendruomeniškumo ir pilietiškumo ugdymui (krašto tradicinių renginių organizavimas, stovyklos, konferencijos, išvykos)“ (LEADER-SAVA-4.1)
Vietos projekto įgyvendinimo laikotarpis Nuo 2020 m. rugpjūčio 3 d. iki 2021 m. rugsėjo 21 d.
Bendra vietos projekto vertė, Eur 9 330,00 Eur su PVM
Paramos suma, Eur 8 683,00 Eur su PVM iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų
Paramos lyginamoji dalis, proc. 95 proc.

Projekto tikslas –– išsaugoti ir puoselėti senąsias Švenčionių krašto vaistažolininkystės tradicijas, formuojant patrauklų regiono savitumą ir išsaugant jo daugiakultūrinį tapatumą.

Projekto uždaviniai:

  1. Organizuoti vienintelį Lietuvoje 6-ąjį Vaistažolių rinkimo čempionatą Sarių kaimo apylinkėse.
  2. Organizuoti nemokamas edukacines veiklas vaikams ir suaugusiems.

Pasiektas rezultatas: 2020 rugpjūčio 22 dieną Sarių ežero paplūdimyje surengtas šeštasis vaistažolių rinkimo čempionatas „Švenčionys-Lietuvos vaistažolių sostinė“, kuriame dalyvavo 20 komandų (150 dalyvių) iš Švenčionių rajono vietos veiklos grupės teritorijos. Gausus čempionato dalyvių būrys turiningai praleido laiką gamtoje ne tik rinkdamas vaistingąsias žoleles, bet ir praplėtė savo kultūrinį lauką. Čempionatui organizuoti buvo pasinaudota vedėjo paslauga. Čempionatas truko 6 valandas, tradiciškai visi dalyviai buvo maitinami, o žiūrovai vaišinami vaistažolių arbata. Čempionato dalyviams ir žiūrovams buvo išdalinti lankstinukai, kuriuose  pateikta informacija apie vaistingųjų augalų naudą žmogaus sveikatai, taip pat sumaketuoti nuotraukų koliažai ir įamžintos akimirkos iš ankstesnių čempionatų. Kaip ir kasmet tradiciškai čempionato žiūrovų laukė koncertinė dalyvių programa, muzikantai atliko autentiškus mūsų krašto kūrinius. Čempionato pirmųjų trijų vietų nugalėtojai (15 asmenų) apdovanoti čempionato suvenyrais (stiklinėmis statulėlėmis su išgraviruotu čempionato logotipu). Siekiant populiarinti šį vienintelį čempionatą Lietuvoje, viso čempionato metu buvo pasinaudota fotografavimo paslauga. Čempionatą vainikavo Švenčionių miesto kultūros centro dainų ir šokių ansamblis „Aukštaitija“.

Rugsėjo mėnesio pradžioje Sirvėtos regioninio parko direkcijos ir lankytojų centro patalpose vyko du edukaciniai užsiėmimai (žolynų arbatos tematika) šioms tikslinėms grupėms: pirmas edukacinis užsėmimas buvo skirtas vaikams nuo 8 iki 13 metų, dalyvių skaičius – 50, trukmė – 4 val.; 2-asis buvo skirtas suaugusiems asmenims, dalyvių skaičius – 50; trukmė – 4 val. Visi prasmingai leido laiką, pasitikrino savo žinias, sužinojo naujovių.

Atgal