ŠVENČIONIŲ KRAŠTO TRADICIJŲ IŠSAUGOJIMAS (Švenčionėlių miesto kultūros centras)

ŠVENČIONIŲ KRAŠTO TRADICIJŲ IŠSAUGOJIMAS

Projekto Nr. ŠVEN-LEADER-6B-V-10-1-2019

Projekto vykdytojas Švenčionėlių miesto kultūros centras, BĮ
VPS prioritetas VPS prioritetas „Socialinės ir ekonominės veiklos plėtra, skatinant bendruomeniškumą, mažinant socialinę atskirtį“
VPS priemonė ir veiklos sritis VPS priemonė „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (LEADER-SAVA-4),

veiklos sritis „Parama kaimo gyventojų bendruomeniškumo ir pilietiškumo ugdymui (krašto tradicinių renginių organizavimas, stovyklos, konferencijos, išvykos)“ (LEADER-SAVA-4.1)

Vietos projekto įgyvendinimo laikotarpis Nuo 2019 m. gruodžio 2 d. iki 2020 m. gruodžio 20 d.
Bendra vietos projekto vertė, Eur 4 523,00 Eur su PVM
Paramos suma, Eur 4 297,00 Eur su PVM iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų
Paramos lyginamoji dalis, proc. 95 proc.

Projekto tikslas – įgyvendinti projektąŠvenčionių krašto tradicijų išsaugojimas“ apjungiant Švenčionėlių miesto bendruomenę, švietimo įstaigas ir pavienius asmenis bendrai kūrybinei ir edukacinei laisvalaikio veiklai bei krašto tradicinių renginių organizavimui, ugdant visuomenės bendruomeniškumą ir pilietiškumą.

Projekto uždaviniai:

1.Pravesti edukacinių renginių ciklą „Tradicinis Rytų Aukštaitijos krašto folkloras“.

2.Pravesti edukacinių renginių ciklą „Tradicinės tautinės juostos Rytų Aukštaitijos regione“.

3.Suorganizuoti  išvyką į Užgavėnių šventę Rumšiškėse.

Pasiektas rezultatas: projekto įgyvendinimo metu:

– suorganizuotas edukacinių renginių ciklas „Tradicinis Rytų Aukštaitijos krašto folkloras“. Buvo rengiami folklorinių šokių vakarai, kur miesto jaunimas ir suaugę žmonės mokėsi folklorinių šokių, ratelių ir žaidimų bei pažino jų istoriją. Per 10 mėnesių suorganizuota 20 edukacinių renginių. Šokių pamokas/renginius lankė 250 dalyvių. Projekto vykdymo laikotarpiu per tradicines miesto šventes -Užgavėnes, Atvelykio šventę, Pavasario Amatų šventę, Joninių šventę – buvo pristatyta išmoktų šokių programa;

– ilgalaikė tautinių juostų pynimo edukacija, kurios metu vaikai, jaunimas ir suaugusieji, vadovaujami sertifikuoto juostų audėjo, nusipynė tautines juostas, pažino spalvų derinimo aspektus, siūlų tinkamumą, pynimo istoriją ir patyrė kūrybos džiaugsmą. Per 10 mėnesių suorganizuota 20 edukacinių renginių, kuriuos lankė 150 dalyvių;

– išvyka į  Užgavėnių šventę Rumšiškėse (Kaišiadorių r.)  projekto dalyviams paliko neišdildomą įspūdį. Šios išvykos metu buvo pristatyta Švenčionių krašto tradicinių folklorinių šokių programa meninėje Užgavėnių šventėje. Dalyvavo 30 dalyvių, lankiusių folklorinių šokių bei juostų pynimo edukacijas.

Įvyko 6 renginiai, kurių metu buvo pristatyti išmokti šokiai, nupintos tautinės juostos. Projekto veiklos įtraukė Švenčionių krašto visuomenę į kultūrinę veiklą, skatino sveiką gyvenseną ir aktyvų poilsio praleidimo būdą.