ŠVENČIONIŲ KRAŠTO KULTŪROS IR TRADICIJŲ PUOSELĖJIMAS VAIKŲ IR JAUNIMO TARPE (Švenčionių miesto kultūros centras)

ŠVENČIONIŲ KRAŠTO KULTŪROS IR TRADICIJŲ PUOSELĖJIMAS VAIKŲ IR JAUNIMO TARPE

Projekto Nr. ŠVEN-LEADER-6b-kV-10-7-2019

Projekto vykdytojas Švenčionių miesto kultūros centras, BĮ
VPS prioritetas VPS prioritetas „Socialinės ir ekonominės veiklos plėtra, skatinant bendruomeniškumą, mažinant socialinę atskirtį“
VPS priemonė ir veiklos sritis VPS priemonė „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (LEADER-SAVA-4),

veiklos sritis „Parama kaimo gyventojų bendruomeniškumo ir pilietiškumo ugdymui (krašto tradicinių renginių organizavimas, stovyklos, konferencijos, išvykos)“ (LEADER-SAVA-4.1)

Vietos projekto įgyvendinimo laikotarpis Nuo 2019 m. gruodžio 2 d. iki 2020 m. liepos 15 d.
Bendra vietos projekto vertė, Eur 4 534,00 Eur su PVM
Paramos suma, Eur 4 307,00 Eur su PVM iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų
Paramos lyginamoji dalis, proc. 95 proc.

Projekto tikslas – išsaugoti ir puoselėti mūsų krašto savitumą ir tradicijas vaikų ir jaunimo tarpe.

Projekto uždaviniai:

  1. Organizuoti 4 dienų kūrybinę vasaros stovyklą vaikams ir jaunimui Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centre, siekiant per muziką, folklorą, dainą ir tautosaką perduoti etnografinį mūsų krašto paveldą jaunosioms kartoms ir puoselėti kultūros savitumą.
  2. Kūrybinės stovyklos metu organizuoti sveikatinimo bei fizinio aktyvumo veiklas (mankštas, futbolo ir tinklinio rungtynes, žygius).

Pasiektas rezultatas: Suorganizuota 4 dienų kūrybinė vasaros stovykla vaikams ir jaunimui Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centre. Dalyvių skaičius – 40, amžius nuo 12 iki 18 metų, kaimiškose vietovėse gyvenantys socialinę atskirtį patiriantys asmenys. Taip pat stovyklos metu buvo organizuojamos sveikatinimo bei fizinio aktyvumo veiklos (mankštos, futbolo ir tinklinio rungtynės, žygiai), kurios paįvairino stovyklą. Jaunimas ir vaikai susipažino su Lietuvos ir Švenčionių krašto kultūriniu paveldu, autentišku krašto folkloru bei etnine kultūra, kartu mokėsi lietuvių liaudies šokių, dainų, žaidimų, muzikos, taip pat susipažino su krašto istorija bei kulinariniu paveldu.